top of page

ZEYNEP ÇİLEK ÇİMEN

80x100cm-2213.jpeg

Eserlerinde formun olanaklarını arayan Zeynep Çilek Çimen (1984, Ankara), geleneksel etkileşimin ifade biçimi olarak sanat üretir. Motifleri tekrar tekrar soyutlamaya uğratırken optik bir yüzey resmi yaklaşımı güder. Bu yaklaşım temelde biçim ilişkileri üzerine odaklanırken aynı zamanda bu motiflerin sembolik kullanımlarına da yer verir. Yalın bir ritimle kurduğu kompozisyonunda göçebeliğin doğurduğu motifleri merkezine yerleştirir. Tekil ya da birden çok, kimi zaman iç içe geçirerek ya da deforme ederek yeni anlamsal ilişkiler kurduğu imgeler, kültürel kimliğin simgelerle ortaya konabileceği inancını taşıyan bir biçimsel kavrayışa dönüşür. Anadolu, Selçuklu ve Türk motifi aracılığıyla kültürel kimliklerin ortasında kendi mitini yaratan sanatçı, aktarmak istediklerini göçebe imgeleriyle yerellikten evrenselliğe dönüştürdüğü derin bir hissiyat taşır.

 

Eğitim

Amerikan Üniversitesi, Davranış Bilimleri Bölümü, Lisans

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sanat Yönetimi, Lisans

İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar ve Resim, Yüksek Lisans 

Kişisel Sergiler

2015  "Aşkın Özneler", Merkür Galeri, İstanbul

2013  Arzu Akgün Kişisel Sergi, Pro Art Gallery, Dubai

2012  "Spontane Tutkular", Merkür Galeri, İstanbul

2011  "Show Off Paris", Sanat Fuarı, Merkür Galeri, Paris

2010  "Look", Merkür Galeri, İstanbul

2008  "Kopya Manzara", Koridor Galeri, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir

 

Grup Sergileri

2022  "Nefes IV", Merkür Galeri, İstanbul

2016  "Nefes III", Merkür Galeri, İstanbul

2015  "Genç  Koleksiyonerler 2", 4L-Elgiz Sanat Galeri, İstanbul

2013  Merkür Palmarina Karma Sergi, Bodrum

2013  “Inside”, Merkür Galeri, İstanbul

2010  “Nefes I”, Merkür Galeri, İstanbul

2009  “Armağan”, Nesin Vakfı, İstanbul

2009  “Bakış-Bellek-İz”, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir

2009  “Açık Alan”, Soyer Kültür ve Sanat Fabrikası, İzmir

2009  Femin&Art Kadın Sanatçılar Derneği Resim Festivali, Trabzon

2009  III. Uluslararası Baskı Resim Bienali, İstanbul

2009  Turgut Pura Vakfı 28. Resim Yarışması Sergisi, İzmir

2009  ITK, Bahattin Tatil Resim Yarışması Sergisi, İzmir

2009  “Hassas Histeri” Soyer Kültür ve Sanat Fabrikası, İzmir

2008  Turgut Pura Vakfı 27. Resim Yarışması, Yıldız - Halim Sima Özel Ödülü, İzmir

2008  Bahattin Tatis Resim Yarışması Sergisi, İzmir

2008  Ankara Barosu Resim Heykel ve Özgün Baskı Yarışması Sergisi, İzmir

2007  Bahattin Tatis Resim Yarışması Sergisi, İzmir

2005  “Copy”, Koridor Galeri, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir

2005  “Workshop Etkinliği”, Koridor Galeri, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir

bottom of page