top of page

ZEYNEP ÇİLEK ÇİMEN

80x100cm-2213.jpeg

Eserlerinde formun olanaklarını arayan Zeynep Çilek Çimen (1984, Ankara), geleneksel etkileşimin ifade biçimi olarak sanat üretir. Motifleri tekrar tekrar soyutlamaya uğratırken optik bir yüzey resmi yaklaşımı güder. Bu yaklaşım temelde biçim ilişkileri üzerine odaklanırken aynı zamanda bu motiflerin sembolik kullanımlarına da yer verir. Yalın bir ritimle kurduğu kompozisyonunda göçebeliğin doğurduğu motifleri merkezine yerleştirir. Tekil ya da birden çok, kimi zaman iç içe geçirerek ya da deforme ederek yeni anlamsal ilişkiler kurduğu imgeler, kültürel kimliğin simgelerle ortaya konabileceği inancını taşıyan bir biçimsel kavrayışa dönüşür. Anadolu, Selçuklu ve Türk motifi aracılığıyla kültürel kimliklerin ortasında kendi mitini yaratan sanatçı, aktarmak istediklerini göçebe imgeleriyle yerellikten evrenselliğe dönüştürdüğü derin bir hissiyat taşır.

 

Eğitim

Amerikan Üniversitesi, Davranış Bilimleri Bölümü, Lisans

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sanat Yönetimi, Lisans

İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar ve Resim, Yüksek Lisans 

Kişisel Sergiler

2014 Yaratılış- Creation, Le Cinque Lune Gallery, Roma

2015 Yaratılış- Creation, Turkish American Foundation, Washington

2015  Padişehir Video Art, Panaroma Müzesi, İstanbul

2016 ’Yaratılış – Creation’’, Turkish Culture Center Shinuya-ku, Tokyo

2016 Contemporary İstanbul, MERKUR

2016  Saklı Çeyiz, Merkür Galeri, İstanbul

2019 ’Mirror’’ CJONE Gallery New York

2023 ''Bahar'' MERKUR,İstanbul

Grup Sergileri

2016 Contemporary İstanbul, MERKUR

2018 Artweeks Akaretler MERKUR, İstanbul

2019 Artweeks Akaretler, MERKUR, İstanbul

2023 Artweeks Akaretler, MERKUR, İstanbul

bottom of page