top of page
oner_kocabeyoglu_185x255cm_igne_ile_kumasa_ilistirilmis_giysi_etiketleri_2012-142.jpg

Sabire Susuz (1967, Kütahya), işlerinde kullandığı malzeme ve teknik sayesinde yaşamın sabit olmayan ve kaygan duruşuna göndermede bulunur. Resimsel bir görseli oluşturmanın bir çok kestirme yolu varken, işçilik diye tanımlanan yapma aşamasına bu denli zaman harcayarak sürecin kendisine vurgu yapar. Bir diğer deyişle oluşum sürecini öne çıkararak, sonuca hedeflenmiş hareketi yavaşlatmaya çalışıyor, kısacası zamana odaklanır. Sabire Susuz, giysilerin markalarını ve kullanma talimatlarını taşıyan etiketleri, tasarladığı kompozisyonlara uygun olacak biçimde özel bir müdahaleyle istediği renge boyarken, toplu iğneyle bir bez üzerine iliştirerek imgeler yaratır. Değişik tekniklerde boyadığı etiketleri kullanırken, markaların okunabilirliğini bozmamaya özen gösterdiği çalışmaları, taşıdığı mozaik etkinin yanı sıra sabit olmayan devinimli formlara yüzey oluşturur. Tıpkı marka ve etiketin kavramsal açıdan taşıdığı anlam gibi, sanatçının işlerinde de “iğnelerin basit bir hareketle sökülebilir olması ve geriye sadece boş bir bez kalması”, markalaşmanın bir kimlik edinme sürecinden ziyade her an bozulmaya müsait, iliştirilmiş bir yanılmasa olduğu gerçeğini hatırlatır.

Eğitimler

1991 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Resim-İş Bölümü, Lisans 

1995 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 

2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Ana Sanat Dalı, Sanatta Yeterlilik

Kişisel Sergiler

2015  "SOBE", MERKUR Galeri, İstanbul

2012  "Cin Ali Sergide", MERKUR Galeri, İstanbul

2007  "Çeşme", Altın Yunus Selçuk Yaşar Sanat Galerisi

2006  "Kimlikler", MK Studio, Rotterdam

2003  "Bana Göre", İletisim Kitapevi Sanat Galerisi, İzmir

2002  "Kendim Oluyorum" (Performans), Izmir

1998  Serigrafi Sergisi, Konak İş Bankası, Art Gallery, İzmir

1992  Baskı Resim Sergisi, Alman Kültür Merkezi, İzmir

 

Karma Sergiler

2013   MERKUR Palmarina, Bodrum

2009  "Materyal Resim", Amerikan Hastanesi, İstanbul

2009  "Plastik Ağaç Vol.III", Dirimart, İstanbul

2004   "Garret-Attic", K2 Art Center

2004   65. Devlet Özgün Baskı Resim Yarışmalı Sergisi
2003   Karma Resim Sergisi, Selçuk Yaşar Müzesi, İzmir
2003   64. Devlet Özgün Baskı Resim Yarışmalı Sergisi

2003   2. TRT Resim ve Seramik Yarışmalı Sergisi

2001  "Human Rights, İletisim Bookstore Gallery, İzmir

2000  A.Ü. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, A.Ü. Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir

1998   59. Devlet Özgün Baskı Resim Yarışmalı Sergisi

1998   "Benzerlikler-Farklılıklar", Sualtı Arkeoloji Müzesi Bodrum Kalesi, Bodrum

1998   "Genç Etkinlik IV", Tüyap Sergi Salonu, İstanbul

1997   28. DYO Yarışmalı Özgün Baskı Sergisi

1997  "Genç Etkinlik III", Tüyap Sergi Salonu, İstanbul

1997   İzmirli Genç Sanatçılar, Resim-Heykel Müzesi, İzmir

bottom of page