top of page

Sanat pratiği çini olan Kübra Boy (1990, Sakarya), çini panolar dışında farklı malzemeler kullanarak ürettiği rölyef, heykel işlerinde çini motifleri uygulamıştır. Birçok karma sergide yer alan sanatçı ilk kişisel sergisi “Zafer Hatırası”nı 2019’da Merkür Art Galeri’de açmıştır. Sanatçı çalışmalarında insanın doğa ile kurduğu ilişkiyi incelemektedir. Farklı toplum ve medeniyetlerin yüzyıllar boyunca hayvanlara özgü niteliklere hayranlık duymasına karşın onlar üzerinde hegemonya kurmaya çalıştığı gerçeğinden yola çıkarak, yaşanan acıyı insana yüklemekte ve izleyicinin de bağ kurarak yüzleşmesini istemektedir.

Eğitim

2017  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları, Çini Anasanat Dalı, Lisans

Kişisel Sergi

2019  "Zafer Hatırası", Merkur, İstanbul

 

Karma Sergiler

2018  "Dün Kaşi Evani, Bugün Çini", Pendik Atatürk Kültür Merkezi ,İstanbul

2018  "Düşler Ülkesi Troya", Piri Reis Müzesi - Çanakkale ve Arkeoloji Müzesi - Darp Hane-i Amire

2017  BASE Istanbul, Galata Rum Okulu, İstanbul

2015  "Geleceğin Ustaları", İstanbul

2015  Evliya Çelebi Çini Yarışması Sergisi, Kütahya

2015  İstanbul Seramik Sanat Günleri, Taksim Maksemi, İstanbul

2014  MSGSÜ Lif Sanatı Sergisi, MSGSÜ, İstanbul

bottom of page