top of page

BİLGE İMGELERİ
13 KASIM 2021-22 ARALIK 2021

 

urun-106.png

“BİLGE İMGELERİ” SERGİSİ MERKUR’DE 

Küratör: Beral Madra

BİLGİ İMGELERİ YARIM YÜZYILDIR Türkiye’deki Postmodern ve İlişkisel estetik üretimlerinin birikimi kapsamlı ve keskin siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel içerikler, irdelemeler yorumlar ve eleştiriler içerdiği için, olumlu ya da olumsuz, ama her yönden yerel ve uluslararası siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeler bağlamında değerlendirilmelidir. Türkiye’de bugüne değin, özel sektörün kurduğu müzeler dışında, AB’deki örnekleri çapında belleği diri tutacak ve toplumu sürekli bilgilendirecek bir kamusal çağdaş sanat merkezi ve müzesi ağı kurulamamıştır; bu yarım yüzyıllık üretimi bir arada ve yan yana görüp değerlendirme olanağı zayıftır. Genellikle galerilerdeki retrospektif sergiler ve bunların yayınları, bu birikimin en değerli kanıtlarıdır. Sanatçıların 40 yıllık üretimi depolarda ortaya çıkmayı beklemektedir; ya da bu yapıtların artık yalnız belgeleri kalmıştır. Oysa Theodor Adorno’nun sözleriyle “Anılar, kimsenin bizden alamayacağı tek mülkümüzdür”. MERKUR için yeni mekanında tasarlanan ve gerçekleştirilen bu sergi, bu efsanevi şehrin 1980’lerden başlayarak gelişen çağdaş görsel sanatının İstanbul'daki varlığının önemli belleğine odaklanıyor. Galerinin yeni mekanı Piyalepaşa'da yer alıyor. Piyalepaşa İstanbul'un tarihsel ticaret ve kültür mahallelerinden birisidir, ancak Modernleşme sürecinde ve daha sonra Post-modernleşmenin yeni yaşam alanları kurma özlemleri sırasında bu özelliğini yitirdi. 16. yüzyılda Piyale Mehmed Paşa bu alana cami, medrese, tekke, mektep, türbe, hamam ve şadırvandan oluşan bir külliye yaptırmış ve mahalleye onun adı verilmiştir. Yeni yatırım, geçmişin mimari dokusunu tamamlayan konutlar, evler, oteller, sokaklar, parklar ve kültür mekanlarıyla yeniden geniş bir mahalle yaratıyor ve bu mahalleye tarihsel değerini geri vermeye çalışıyor. 1980’li 1990’lı yıllarda bugünkü İlişkisel Estetik üretimlerinin altyapısını oluşturan bir grup değerli sanatçının katılımlarıyla gerçekleştirilen sergi, ilhamını geçmiş-şimdi, bellek-güncel ikileminin diri tutulması gereken birlikteliğinden alıyor ve tarihsel ve şimdiki zaman dönüşümleri boyunca sürdürülebilir karaktere sahip çağdaş sanat eserlerinin gücünü göstermeyi amaçlıyor. 1980’ler ve 1990’lar çağdaş sanat üretiminde etkin geliştirmeleri gerçekleştiren bir grup sanatçının retrospektif ve güncel işlerinin sunulduğu sergi aynı zamanda geçmişte birçok sergide birlikte çalışmış sanatçının bir kez daha buluşması anlamını da taşıyor. AHMET ÖKTEM, EMRE ZEYTİNOĞLU, FATİH AYDOĞDU, GONCA SEZER, GÜVEN İNCİRLİOĞLU, HAKAN GÜRSOYTRAK, HANDAN BÖRÜTECENE, MEHMET GÜLERYÜZ, MURAT MOROVA, MUSTAFA PANCAR, OSMAN DİNÇ, SERHAT KİRAZ, SELMA GÜRBÜZ

bottom of page