top of page

BURCU PERÇİN | YENİYE YÜKSELİŞ
25 ARALIK 2021- 5 MART 2022

 

Zamanın Ötesinde 2021 Tuval üzerine YağlıBoya 150 x 215 cm.jpeg

BURCU PERÇİN’in “YENİYE YÜKSELİŞ” SERGİSİ MERKUR’DE 

Burcu Perçin ‘Yeniye Yükseliş’ sergisinde, kendini yenileyen doğanın içinde, yükselişe geçen yaşamları antik dünya üzerinden kurguluyor. Antik heykellerin doğayla bütünleşmesi, figürlerin kendi aralarında ve çevresiyle arasındaki ilişki ve etkileşim serginin odak noktasını oluşturuyor.

Düşsel ve gerçek imgeleri bir arada kullanan Perçin, antikiteyi referans alarak, yeni teknik ve biçimsel yorumlarını, farklı disiplinler içinde bu sergide izleyiciyle buluşturuyor.

bottom of page