top of page

ŞEVKET SÖNMEZ | LAZARUS REFLEKSİ
20 EYLÜL - 20 EKİM 2018

ŞEVKET SÖNMEZ Resistance to Movement Series Tuval Üzeri Karışık Teknik 180x270 cm 2018 .jp

ŞEVKET SÖNMEZ'İN “LAZARUS REFLEKSİ” SERGİSİ MERKUR’DE 

Şevket Sönmez 20 Eylül 2018 tarihinde MERKUR’de açılacak kişisel sergisinde Tıbbi literatürde ‘Lazarus Refleksi’ olarak adlandırılan bir durumu son yapıtlarının ana teması olarak belirliyor.

 

Lazarus Refleksi ismini İncil’ de anlatılan ölü diriltme hikâyesinden almaktadır. Isa peygamber izleyicilerin gözleri önünde  Lazarus adlı genci diriltir. Tıpkı anlatılan hikayede olduğu gibi beyin ölümü henüz gerçekleşmiş kişilerde kolların bir şeye sarılır gibi kavuşturulduğu bu tepkiye ‘Lazarus Tepkisi' adı verilmiştir. Şevket Sönmez söz konusu refleksle günümüzde sanat üretimini sürdürme çabası arasında bir bağlantı kurmaktadır.

 

Evrimsel süreçte belki de tehlikelerden korunmak  ya da ağaçtan düşerken bir dala, bir başkasına tutunmak için sarılma biçiminde  ortaya çıkmış olan bu refleksin insan beyninden kaynaklanmadığı kanıtlanmıştır.  Bugün sanat yapma “cüret”ini gösteren kişilerde benzer bir tutum gözlemlemek mümkündür. Belli bir aşamayı geçen her eylem bir nevi reflekse dönüşüyor. Bu refleks bir “işaret” biçimine bürünmektedir.  Bu noktada ‘işaret’ kavramı açıklayıcı olabilir. Italo Calvino’nun bir öyküsünde anlatıldığı gibi evren, döngüsünü asla durduramayan varlıkların bir nirengi noktası arayışında boşluğa bıraktıkları işaretlerden oluşan bir “ağdan” ibarettir. İşaretleme işi başlangıçta karar yoluyla başlasa bile zamanla o kaçınılmaz döngünün  bir parçası halini alarak otomatik bir tepkinin sonucu halini almaktadır. 

 

Son dönem çalışmalarını böyle bir ruh haline bağlı gören sanatçı büyük boyutlu suluboya çalışmalarının yanında bu  serginin ismine doğrudan bir gönderme olarak ışığa duyarlı malzemeler ve renklerle oluşturduğu çalışmalar da sunmaktadır. Şevket Sönmez’in uzun bir sürece yayılan teknik denemelerinin bu son sergisiyle mantıksal bir sonuca ulaştığını söyleyebiliriz.

 

Sanatçının ilgilendiği kavramlar, malzeme ve teknik arasındaki geçişli ilişkiye çarpıcı bir biçimde şahit olacağımız Lazarus Refleksi 20 Ekim 2018 tarihine kadar MERKUR’de görülebilir.

bottom of page