top of page

KÜBRA BOY | ZAFER HATIRASI
2 MAYIS - 30 MAYIS 2019

Değerli Parça 4 .jpeg

KÜBRA BOY'UN “ZAFER HATIRASI” SERGİSİ MERKUR’DE 

Kübra Boy’un ‘’Zafer Hatırası’’ adını verdiği sergi 2 Mayıs 2019, Perşembe Günü MERKUR’de açılıyor.

Sanatçı ilk kişisel sergisi “Zafer Hatırası”nda insanın doğa ile kurduğu ilişkiyi farklı düzlemlerde ele almaktadır. Uygarlık Tarihi boyunca insanlığın ilerleyişi ivme kazanırken doğaya karşı gösterdiği sağduyu ters orantılı olarak azalmıştır.

İnsanın “üstün gücü” Prehistorik Dönem’den günümüze kadar yazılan ve resmedilen eserlerde vurgulanmış, pagan dinlerinde ve mitolojik hikayelerde yarı insan yarı hayvan bedenine sahip karakterler tasvir edilmiştir.  “Değerli Parça”, “Hatıra”, “Gece” çalışmalarıyla sanatçının ele aldığı çelişki, farklı toplum ve medeniyetlerin yüzyıllar boyunca hayvanlara özgü niteliklere hayranlık duymasına karşın onlar üzerinde hegemonya kurmaya çalıştığı gerçeğidir. Boğa güreşini temsil eden “Judas’ın Öpücüğü” ve “Muleta” insan zekasının ve gücünün hayvan üzerindeki ezici üstünlüğünü, hayvanat bahçesinin yansıması olan “Tecrit” hayvanların insana bağımlı hale getirilmesini ve kontrol altına alınmasını sembolize etmektedir.

İnsan eliyle henüz kirletilmemiş “Fetüs” doğuşu, müdahale sonucu ölümü ise “Son-suz” temsil etmektedir.

Sanatçı, çoğunlukla çiniden oluşan ve bununla birlikte rölyef, heykel, kumaş baskı kullandığı eserlerinde, empati duygusuyla yola çıkarak yaşanan acıyı insana yüklemekte ve izleyicinin de bağ kurarak yüzleşmesini istemektedir. 

bottom of page