top of page

SALİHA YILMAZ | YERYÜZÜ
NOTLARI

8 HAZİRAN - 3 TEMMUZ 2020

urun-101.png

SALİHA YILMAZ'IN “YERYÜZÜ NOTLARI” SERGİSİ MERKUR’DE 

Her şeyin özüne inmek, varlığın aidiyetine dokunmak

 

Sanatçı sergisinde; uzun zamandır üretimlerinde izlenen bireysel ve toplumsal odaklardaki kent, doğa ve insan kavramının zaman içindeki davranışsal evrimi ve değişimini izleyiciye sunuyor. Moda ve Plastik Sanatlar eğitimi ile iki farklı disiplini bir arada kullandığı üretim skalasında sanatçının çok yönlü bir reellikten beslenen kurgusal yaklaşımı çarpıcı bir sentez ile sunuluyor. Sanatçı hayatın sundukları, insanın özüne dönme çabası, kent ve doğa ilişkisi arasındaki kaçınılmaz, katıksız ilişkiyi disiplinler arası üretimleri ile tartışmaya açıyor. Kent ve insanın değişken eylemselliğinin sonuçları sanatçının üretimlerinin ve kavramsal çerçevesinin ana hattını oluşturuyor. Yapıtların görünmeyen imleri olarak ise genelden özele, dıştan içe, salt öze yarı görünür bir dönüş söz konusudur.

Sanatçı, disiplinler arası bir pratik ile yağlı boya, sulu boya, seramik ve yerleştirmeleri ile çok boyutlu insan halini çeşitli formalist güncellikler ile ele alıyor. Dünyanın yok ettiği doğadan, insanların sınırsızlığından ve kentten yavaş yavaş soyutlanarak doğaya dönen bireylerin mutat (sıradan) halleri kavramsal bütünlüğü oluşturuyor. Dolayısıyla yok edilen, uzak kalınan, fark bile edilmeyene; kentten doğaya, dış dünyadan öze dönmek yapıtlarda çarpıcı biçimde işleniyor.

Saliha Yılmaz’ın “Yeryüzü Notları” sergisi dünyanın karamsar gidişatının bir sorgusu, ürkütücü gerçekliğinin keskin bir izdüşümü şeklinde izleniyor. Doğa ve insanın görünmez sinapsisleri arasında fiziken ve tinsel açıdan kısmi olarak melezleşen bedenler, naturanın nefes kesici görselliği içinde haz ve öz benlik algısı, pastel ve keskin renk kullanımı ile yaratılış sorgusunu insan ve habitat ile özdeşleştiriyor. Saliha Yılmaz çok boyutlu üretimleri ile fütüristik dünya sorunsallarını dinamik biçimde yan yana getirip, çarpıcı estetikler, erişilmez ve büyüleyici dışavurumlar ile izleyiciye sunuyor.

 

Peki, şimdi, doğa mı insana aittir, insan mı doğaya?

Melike Bayık

bottom of page