top of page
Ekran Resmi 2023-04-28 15.23.23.png

Evren Sungur ( 1980, İstanbul )

Yeditepe Üniversitesi'nde Mimarlık ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Heykel eğitimi aldı.

Resminde temel olarak insanı konu edinen Sungur kavramsal çerçevesini insanoğlunun doğası, evrimi, varoluşunun ve medeniyetinin sorgulanması olarak belirler; bunlara bağlı olarak motivasyonunu insanın davranışsal özellikleri, aklı ile içgüdüleri arasındaki çift karakterlilik, toplumsal düzeni belirleyici kadın-erkek ilişkileri, kuşaklar arası rekabet ve kültürel/siyasal geçmişinden alır. Sungur’un resimlerindeki şiirsel olgu, figürlerinin kendi evrimlerine, yarattıkları medeniyetlerine, nihayetiyle varoluşları na tezat içgüdüsel davranış ve reflekslerinin trajedisinden kaynaklanır.

Sungur’un işlerini alanında özgünleştiren, sanatın bütün kompozisyonel araçlarını ayrım gözetmeksizin zorlayarak kendine özgü sarsılmaz bir uyumla bir araya getirmesidir. Zaman, mekan, biçim ve renkle yakaladığı bu ahengi tarih, mimari, heykel ve resimle özdeşleştirerek medeniyeti tarif eder. Tarif ettiği medeniyetin izleyiciyi rahatsız etmesiyse sanatçının medeniyeti küçümsemesindendir.

İnsanın kendi gerçeğini karşısında bulması sanatçının asıl amacıdır. İzleyiciyi resimle baş başa bırakarak onu yalnızlaştırmak ister, fakat bu hedefe ancak kendini sorgulayarak ulaşabilecektir. Sanatçı bu süreçte sezgilerine güvenerek, resim yapma eylemiyle düşünme yöntemini seçer. İçgüdüsel olarak ortaya çıkacak yapıtlar sanatçıya kendi doğasıyla ilgili ipuçları verecektir.

Sungur görsel malzemeyi zengince kullanmaktan çekinmez. Çeşitli imgeleri bir arada kullanarak izleyicisini şok edebilmek için tüm silahlarını kuşanır. Kuşağının estetik anlayışının izniyle hem kendine geniş bir özgürlük alanı açar hem de kuşağının dijital alışkanlıklarına göndermede bulunur.

Eğitimler

2011 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü

2002 Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Grup Sergileri

2022 Varoluşa Saygı, Merkur, İstanbul

2021 Summer Olympics, Art On Istanbul, Elements Bodrum, Bodrum

2019 Open Exhibition No.3-Hot Dog, Açık Alan Atölye, Istanbul

2018 99 Square, Art On Istanbul, Istanbul

2018 Venue Atelier, CerModern, Ankara

2018 No Story, Art On Istanbul, Istanbul

2015 Heavy Burden, Art On Istanbul, Istanbul

2015 Modern Times, Summart Sanat Merkezi, Istanbul

2014 100 Painters of Tomorrow, Beers Contemporary, Londra, UK

2013 Artist’s Journal, 44A Art Gallery, Istanbul

2012 Meeting Point, Akademililer Art Center, Istanbul

2011 Istanbul Summer Exhibition, Sanat Limanı (Antrepo), Istanbul

2010 Fictional Realities, Transformations, curated by Denizhan Özer, 2nd Çanakkale Biennial, Çanakkale

bottom of page