top of page

SABİRE SUSUZ | CİN ALİ SERGİDE
9 MAYIS - 31 MAYIS 2012

Ali' nim Portresi, 110x110 cm, Bezü üzerine Toplu İğne ile İliştirilmiş ve Boyanmış giyisi

SABİRE SUSUZ'UN “CİN ALİ SERGİDE” SERGİSİ MERKUR'DE

Merkur tarafından temsil edilmekte olan Sabire Susuz, kişisel sergisi “ CİN ALİ SERGİDE” başlıklı sergisiyle 9 - 29 Mayıs 2012 tarihleri arasında yeni yapıtlarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 

Popüler kültür imgesine dönüşmüş olan Cin Ali’yi sanatçı, ilk basımı 1968 yılında gerçekleştirilmiş olan Cin Ali kitapları serisinden özenle seçtiği renklendirilmemiş  çizimleri – resimleri çalışmalarına temel almıştır. Sanat adına “imgenin yararsız biçimde mükemmelleştirildiği “ günümüzde, sanatın ve sanat eserinin varlık nedeni olan “yanılsama” neredeyse yok olmuştur. Sabire Susuz, bu noktada Cin Ali tasvirinin yalınlığının ve yalınlıkla yaratılmış yanılsamanın temsil dilini kendine özgü üslubuyla yorumlamaktadır. 

Sabire Susuz’ un yalın anlatım tarzıyla uyum gösteren Cin Ali kurgusunu sanatçı şu sözlerle açıklıyor; “Figürlerin neredeyse tek çizgiye indirgenmiş tek boyutlu biçimleri, bilinen resim kurallarının neredeyse kullanılmaması, tüm bunlara rağmen belli ve anlaşılabilir bir ritmin, duygunun, dahası derinlik algısının varlığı, Cin Ali resimlerini yanılsamayla yaratılmış birer “ klasik yapıt” olarak koyuyor karşımıza. Bu tavır benim çalışmalarımdaki yalın dille örtüşüyor ve benim çıkış noktamı oluşturuyor.” 

Piksel art tavrından yola çıkarak giysi etiketlerini kendine özgü tekniğiyle bir araya getirerek oluşturduğu resimlerini “Cin Ali Sergide” başlığı altında 9 - 29 Mayıs 2012 tarihleri arasında MERKUR’de izleyebilirsiniz. 

bottom of page