top of page

ALİ İBRAHİM ÖCAL | CENNET
11 NİSAN - 3 MAYIS 2014

''...hani iki yanı da dik kayalık olduğu için bilemezsin.'' 162x170cm, Tuval üzerine akril

ALİ İBRAHİM ÖCAL'IN “CENNET” SERGİSİ MERKUR'DE

Ali İbrahim Öcal’ın son dönemde ürettiği çalışmalarından oluşan “Cennet/Heaven” isimli üçüncü solo sergisi 11 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında MERKUR’de yer alacak.

Öcal’ın çalışmaları, insan olgusunu anlatıdan uzak, doğrudan doğruya imgelemler aracılığıyla gerçekleşen, kompleks ve katmanlı bir dil üzerinden ele alıyor. Sanatçı bedenin, zaman ve doğa ile olan zorunlu bağını, kültürel belleğimizdeki formlar ile harmanlayarak, yer yer oldukça bildik, kimi zaman ise bir hayli mesafeli ve ürpertici duran melezleşmiş imgeler üretiyor.

 

Sergideki tüm çalışmalar, nesnel anlamda ele alındıklarında gayet sıradan imgeler olmalarına karşın, formal özellikleri ve kurgulanış biçimleri onları bir çeşit mitsel auraya sokuyor. Bu mitsellik, ilk görüşte bir çeşit sembolizmden besleniyormuş gibi duran bir yapıya sahip. Fakat izleyici resim ile karşı karşıya geldiğinde, yorumlama yerini algıya ve yoğun bir seyre bırakıyor. Ali İbrahim Öcal’ın imgeleri ele alış biçimi esasen Romantizm’den beri bildiğimiz o hissi anımsamamıza neden oluyor. Bu his, doğaya dair oldukça tuhaf bir filmin sadece fragmanlarını izlemek gibi… 

bottom of page