top of page

SEÇKİN PİRİM | DİSİPLİN FABRİKASI 
8 ARALIK 2011  - 2 OCAK 2012

120x90 cmm.JPG

SEÇKİN PİRİM “DİSİPLİN FABRİKASI” 

Seçkin Pirim’in “Disiplin Fabrikası” adını verdiği son dönem heykel çalışmaları 6–27 Aralık tarihleri arasında Borusan Kültür Sanat’ın mekân sponsorluğunda Borusan Müzik Evi’nde, sergiye paralel olarak ürettiği kâğıt işleri de aynı tarihler arasında MERKUR’de izlenebilecek.

Seçkin Pirim ilk defa bu sergide kendi sınırlarını zorlayan büyük ebatlı heykellerini sergiliyor. Sanatçı heykellerini hayatı iki tarafından da yaşayan, bir tarafı daha kaygan ve özgür, diğer tarafı daha düzenli ve sistematik katmanlardan oluşturuyor.

Pirim’in eserlerine genel olarak baktığımızda doğaya referansta bulunmak yerine hayatlarımızın makineler, bilgisayarlar ve robotlar üzerine temellendiği ve onlara dayandığı endüstri sonrası dünya ile bağlar kurmuş gibidir. “Disiplin Fabrikası”nın eserleri ise öncekilerden daha soyut ve kendilerine gönderme yapmaktadır.

Sanatçı Disiplin Fabrikası serisini; “Katmanlardan oluşan işlerdeki her bir katman bütüne hizmet eden bir birey. Formlar, dış konturları çizilmiş bir bütünün içinde hareket etmekte. Sosyolojik ve politik açıdan yaşam içerisinde bize verilen ya da çizilen konturlar doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Disiplin Fabrikası bu zorunlu ve seçeneksiz bırakılmaya çalışılan yaşamın etkilerini barındırıyor, ama diğer yüzeylerinin katmansız ve kaygan olması, bunun aksini yaşamak istemenin verildiği savaşı anlatmakta” diyerek açıklıyor.

Sergi için özel hazırlanan ve Umur Yayınları Sanat Dizisi tarafından yayımlanacak olan kitapta, Marcus Graf’ın Seçkin Pirim’le yaptığı röportaj ve yeni eserlerin değerlendirmesi yer almaktadır.

BORUSAN MÜZİK EVİ

bottom of page