top of page

ERCAN AKIN | KİMLİK 
12 MART - 31 MART 2012

225x160cm. yboya.akrilik.pleksi. 2012.jpg

ERCAN AKIN'IN “KİMİK” SERGİSİ MERKUR'DE

12-31 Mart 2012 tarihleri arasında MERKUR, genç sanatçı Ercan Akın’ın ikinci kişisel sergisini KİMLİK başlığı altında izleyiciyle paylaşıyor.

 

Ercan Akın, bu sergisinde “Kimlik” başlığı altında bireyin aidiyet duygusunu, statü simgelerinin yaşamdaki yerini, zaman ve mekan bağlamının değişimiyle kişiyi tanımlayan kimliklerdeki değişimi gözler önüne sermeyi hedefliyor. Sanatçı sergisini oluşturan “kimlik” başlığını ele alışını şu şekilde açıklıyor: “Amacım toplumsal kimliğin insanlar üzerindeki etkisini gözler önüne sermek. Belleğini yitirmiş, yeni bir kimlik aidiyetinin arayışındaki modern insanın, popüler kültürün ve kapitalist olguların çerçevesinde kendisini baştan yaratma sürecine odaklanmak…”

 

Akın, “kimlik” kavramının beraberinde getirdiği, kimsizlikleşme - aynılaşma ve bir yandan da yabancılaşma–ötekileşmeyi de dile getiriyor. Bu noktada “birey” kavramı ve “aidiyet” kavramı da devreye giriyor; birey kimi durumda kendini ayrıştırırken kimlik üzerinden kimi zamanda toplum tarafından ayrıştırılıyor ve dışlanıyor. Post-modern toplumdaki “etiket”leme ve “etiket”lenme haline dönüşen “kimlik” olgusu, bizim doğuştan sahip olduğumuz özelliklerimizin yanı sıra toplumsal dinamiklerin bize kazandırdığı unsurlarla da şekilleniyor, alt ve üst kimlikler olarak karşımıza çıkıyor. 

 

Sanatçının, bu olgular üzerinden yola çıktığı sergisinde kadın imgesinin hakim olduğu figüratif resimlerde, Akın’ın kendine özgü tekniği dikkat çekmektedir. Tuval üzerine yağlıboya gibi yüzyıllardır sanat tarihinde yer etmiş bir tekniği endüstriyel ve 21. yüzyıl teknolojisinin ürünü olan pleksiglasla bir arada kullanarak resimlerinde farklı mekan algıları, yeni yüzeyler yaratmaktadır.

Ercan Akın’ın, KİMLİK adını taşıyan sergisi 12-31 Mart 2012 tarihleri arasında MERKUR’de izlenebilir.

bottom of page