top of page

MEHMET GÜLERYÜZ | BİLE BİLE
15 MART - 8 NİSAN 2010

bigger_aktivitegaleri_5_38-389.jpeg

MEHMET GÜLERYÜZ'ÜN “BİLE BİLE” SERGİSİ MERKUR’DE 

Şimdiki zamanı soluyan bireylerin hal ve tavırlarını, eylem ve eylemsizliklerini, “bile bile” katlandıkları varoluşlarını sorunsallaştırıyor Mehmet Güleryüz yeni sergisinde. Her türlü duygunun aşırı ve yoğun yaşanmak zorundaymışçasına tüketildiği, teşhirin ve röntgenciliğin sanal düzlemde paylaşıldığı bir zaman diliminde içimizde biriktirdiğimiz dışavurum anlarını tespit ediyor. Özneyi var eden içerisi ve dışarısı arasındaki sınırın iyiden iyiye bulanıklaştığı, kimlik ve kişilik sorunlarının ancak abartıldığında ciddiye alındığı, “gösterinin” değil “ifşanın” egemenliğindeki toplumun tüm yapaylık anları ile ilgileniyor Mehmet Güleryüz.

 

Sergi figür resmine 1960’lı yıllardan bugüne eleştirel bir duruşla yaklaşan bu büyük ustanın son bir yılda gerçekleştirdiği başyapıt düzeyindeki üretimlerini bir araya getiriyor. Sanatçı, sergi adı olarak kullandığı “Bile Bile” başlığıyla, bugün inşa ettiğimiz tüm insani durum ve halleri nasıl doyumsuzca içselleştirdiğimizi tartışmak istiyor. Derin bir karakter analizi, olayları vareden neden ve sonuç ilişkilerinin damıtılarak aktarıldığı resimsel bir atmosfer ve anıtsal figürlerin çeşitli sembol ve canlılarla buluştuğu kompozisyonlarında Güleryüz, her zamanki hicivsel yaklaşımını sürdürüyor.

 

“Bugün yaşadığımız olaylar karşısında insanların hissettiği boşluk ve bu boşluğun anlamları üzerine çalışıyorum” diyor sanatçı yeni sergisindeki resimler için. Olmuş olanın ardında bıraktığı boşluk ve bizim o boşlukla yaşadığımız yüzleşme önemli onun için. “Duyguların ve ilişkilerin terazisinin kaydı” diyor Güleryüz şimdiki zamanın sorunlarından söz ederken. “Hislerimizdeki mesafeyi ayarlayamıyoruz. Başkalarına gösterdiğimiz şefkatin yokluğu bir sorun ama bolluğu da bir sorun. Aşırı dramlaştırılan, gösterilmeyen şefkat ne kadar sorunluysa aşırı ifşa edilen şefkat de bir o kadar rahatsız edici”.

 

Arzulu bireylerin çağdaş sancılarını dramatik ve eleştirel figür anlayışıyla görünür kılan Mehmet Güleryüz’ün “Bile Bile” adlı sergisi 15 Mart-8 Nisan 2010 tarihleri arasında Galeri MERKUR’de izlenebilir.

bottom of page