top of page

ZEYNEP ÇİLEK ÇİMEN | SAKLI ÇEYİZ
19 ARALIK 2016 - 29 OCAK 2017

img_5154k-1576.jpeg

ZEYNEP ÇİLEK ÇİMEN'İN “SAKLI ÇEYİZ” SERGİSİ MERKUR’DE 

Genç sanatçı Zeynep Çilek, “Saklı Çeyiz” isimli sergisiyle, gelenek ve gelecek arasında köprüler kuruyor. Sanat tarihinde önemli yeri olan imgeleri bize özgü desen ve motiflerle harmanlıyor, renkli, farklı, derin bir görsel dünya sunuyor. Geometrik çizgileri kullanarak yaptığı çalışmaların içine Hurufi ögeler yerleştiriyor.

 

‘’Çeyiz doğası itibariyle saklıdır

Hayallerle, beklentilerle, umutlarla hazırlanır;

Sandıklarda, denklerde özenle saklanır,

Bir insanın, bir muhitin, bir dönemin zevkini yansıtır.

İnsanlar, devletler, toplumlar gelir geçer, çeyizler kalır.

 

Çünkü çeyiz bizi kimliğimize iliştiren bir bağdır,

Kolektif bilinçaltını yansıtan bir ortak mirastır.

Kim olduğumuz sorusuna verilmiş naif bir yanıttır.

 

Çeyiz işlerken kullanılan her bir malzeme, her bir motif,

Her bir çizgi, her bir desen, her bir arketip

Bir duygunun, bir düşüncenin, bir duyarlılığın aynasıdır.

O hissedişler zamanla bir hatırlayışa dönüşür

Ve sanatta sırlanır.

 

Ben de çeyizler biriktirdim

Coğrafyayla mekan, tarihle zaman, akılla kalp,

Karışıklıkla saflık, uyanıklıkla rüya arasındaki sözde uçuruma inat...” 

 

İnsanın kökeniyle ilişkisi bir ağacın köküyle ilişkisinden farklıdır. Elbette bu insanın köksüz olduğu anlamına gelmez.

Sanatçı için hafızayı yitirmek de hafızanın bir anında donup kalmak da kaybolmak demektir. Tarih ne kendisine saplanıp kalacağımız, ne de kendisine bigane kalabileceğimiz bir gerçekliktir.

Fakat geçmiş günlerin eşsizliği, güzelliği ve zenginliğiyle bahsetmek sanatçıyı eşsiz, zengin ve güzel yapmaz. Çünkü bir geleneğin yaşayabilmesi için toplumun en azından bir kısmının bunu sürdürmeyi istemesi gerekir.“

Zeynep Çilek Çimen

bottom of page