tr    en
geri

Şevket Sönmez

NARCISSUS

25-09-2017 - 31-10-2017


 Şevket Sönmez 25 Eylül 2017’de MERKUR’de açılacak ve 31 Ekime’e kadar izlenebilecek yeni sergisinde kendine aşık, körleşerek ölmekte olan bir özne ve onun bir parçası olabilmek adına ölümü göze alabilmenin yarattığı gerilime odaklanıyor.

 

Bu sergi, sanatçının kendi deyimiyle “insanların zorunlu zihinsel kolajlar oluşturarak düşünmeye yönlendirildiği bir dönem”in ruhuna temas etmeye çalışan yapıtlardan oluşuyor. 

 

Sevket Sönmez’in “Narcissus” sergisiyle ilgili yorumu ise;

Yeni bir Rokoko çağındayız; öznenin kendisi bir ornament parçasına dönüşmüş durumda, görüntümüz aynı anda her yerde, nerede olduğumuzu kestiremiyoruz. İradesini gönüllü olarak devretmiş bireylerden oluşan bir kalabalık ağ içinde, bir şeridin süsü haline gelmiş yaşam biçimlerine şahidiz; otoban şeridi, gökdelen şeritleri ve akıp giden 'instagram' şeritleri gibi. Arzu ve panikle dolmuş günümüz insanının mekan algısının da serginin 'yarı saklı' temalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Duvarlar ve sınırlar içindeyiz ama dışarda olmak istiyoruz; arzu nesnesine dönüşmüş mekanlardan dışlanmadan dışarda kalabilmek, koşmak, uçmak ve süzülmek”.

 

Bu çelişki, Şevket Sönmez'in yapıtlarında kendini üst üste binen imajların, çeşitli teknik deneyler ve anlam katmanlarıyla buluşması olarak açığa vuruyor.

 

Yapıtlarında iç mekanda yer bulan bir kompoziyonun  figür ve detaylarının, rahatlıkla atmosferin bir parçasına dönüşerek su, hava ve duvarlar arasındaki farkı yokedercesine dönüşmesine şahit olabilmekteyiz.

 

Bir ormanın yer yer güncel medya sembollerine oradan klasik bir figür detayına  bağlanışı, yarı uçucu, yarı transparan  izlenimler yaratan cok katmanli teknik anlatimlar ve çeşitli anlam dizgelerinden etkileyici bir butunluk olusturan bu sergi 31 Ekim 2017'ye kadar MERKUR’de ziyarete açık olacak.